Rengasvinkkimme: Renkaan maksimi käyttöikä?

Continental_logo.gif

HENKILÖAUTON  RENKAAN  KÄYTTÖIKÄ

Rengasvalmistajat ovat jo pidemmän aikaa kiinnittäneet huomiota renkaiden loppukäyttäjien rooliin renkaiden säännöllisessä huoltamisessa. Ajoneuvon haltija on vastuussa päätöksestä, milloin renkaat tulee uusia. Uusintapäätöksen teossa tulisi ottaa huomioon renkaiden käyttöolosuhteet, käyttöhistoria, varastointiolosuhteet, silmin havaittavat muutokset renkaissa sekä renkaiden alentunut suorituskyky. Kuluttajan tulisi ottaa aina yhteys alan asiantuntijaan renkaiden jäljelläolevaa käyttöikää arvioitaessa. Seuraavien ohjeiden ja suositusten tarkoitus on auttaa kuluttajia arvioimaan tuotteen maksimikäyttöikää.

Renkaat suunnitellaan ja valmistetaan kestämään yleensä useita kymmeniä tuhansia ajokilometrejä. Suurimman hyödyn saamiseksi renkaiden kausisäilytys kannattaa järjestää asianmukaisesti. Renkaan lopullinen käyttöikä määräytyy oikean varastoinnin, ajotavan ja käyttöolosuhteiden (esimerkkeinä kuormitus, ajonopeus, ilmanpaineen määrä, tienpinnan vauriot) seurauksena. Koska käyttöolosuhteet ja kuljettajien ajotapa voivat vaihdella huomattavasti, tarkka ajokilometrien ennustaminen on käytännössä mahdotonta.

Kuluttajalla on merkittävä rooli renkaiden huollossa

On monia syitä ja tilanteita, jolloin renkaat tulisi kokonaan poistaa käytöstä. Tällaisia ovat mm. renkaiden pintakuvion kuluminen minimiurasyvyyteen, ulkoiset vauriot renkaassa (pisto- tai viiltohaavat, lommot, halkeamat, pullistumat, alipaine, ylikuormaus jne..). Renkaat tulisi säännöllisesti tarkistaa – mukaanlukien vararengas – vähintään kerran kuukaudessa. Säännöllisen tarkistamisen merkitys kasvaa renkaan ikääntyessä. Mikäli renkaasta löytyy vaurio, Continental suosittelee, että alan asiantuntija tarkastaa renkaan. Samalla kannattaa tarkistaa myös vararenkaan kunto. Tämä rutiinitoimenpide tulisi tehdä huolimatta siitä onko ajoneuvo varustettu rengaspaineen valvontajärjestelmällä (TPMS) vai ei.

Autoilijoiden tulisi jatkuvasti tarkkailla renkaiden kuntoa esim. vilkaisemalla aina ajoon lähdettäessä silmämääräisesti että kaikki renkaat ovat kunnossa. On myös tärkeää, että tarkkaillaan muutoksia renkaiden suorituskyvyssä ja ajotuntumassa, esimerkkinä vähentynyt ilmanpaine, lisääntynyt melu tai vetelyt ajossa. Tällaiset poikkeamat indikoivat useimmiten vaurioita (tai nopeasti syntyviä vaurioita, jos syytä ei heti korjata) renkaissa.

Kuljettajan tulisi aina havaita vakava ajon aikainen isku renkaaseen ja jos näin tapahtuu, pitää huolta siitä, että rengas tarkistetaan asianmukaisesti mahdollisimman pian.

Oma merkityksensä on myös renkaiden varastoinnilla ja akselipositiolla. Lisätietoja asianmukaisesta varastoinnista ja akselipositioista löytyy Continentalin muista julkaisuista esim. yhtiön Internet-sivustolla.

Käyttöikäsuositus

Continentalin tiedossa ei ole yhtään teknistä ohjetta, joka määrittelisi yksiselitteisesti, milloin rengas on poistettava käytöstä. Continental kuitenkin suosittelee, yhdessä muiden rengas- ja komponenttivalmistajien kanssa poistamaan käytöstä yli kymmenen (10) vuotta vanhat renkaat, mukaanlukien auton vararengas. Ohje koskee myös pintapuolisesti hyväkuntoisen näköisiä ja / tai lain mukaan riittävän urasyvyyden omaavia renkaita. Ajoneuvovalmistajat voivat myös suositella edellämainitusta poikkeavia renkaiden vaihtovälejä ; Continental suosittelee noudattamaan ajoneuvovalmistajan ohjeistusta. Kuluttajien tulee huomioida, että suurin osa renkaista on vaihdettava uusiin jo ennen kymmenen (10) vuoden ikää kulumisen tai muiden syiden vuoksi. Renkaan maksimaalisena elinikänä pidetty 10 vuotta ei missään tapauksessa vähennä kuluttajien vastuuta vaihtaa renkaat uusiin aina tarvittaessa.

Renkaan kronologinen ikä

Renkaan valmistusajankohta saadaan selville katsomalla renkaan kylkimerkinnöistä DOT-merkintä.

Vuoden 1999 jälkeen Continental-konsernin valmistetamissa renkaissa on renkaan kyljessä DOT-merkintä, jonka neljä viimeistä numeroa kertovat renkaan valmistusviikon ja valmistusvuoden. Esimerkiksi kirjain- ja numerosarja DOT XXXXXX2703 kertoo, että rengas on valmistettu viikolla 27 vuonna 2003.

Ennen vuotta 2000 valmistetuissa renkaissa on neljän viimeisen numeron tilalla kolme numeroa. 1990-luvulla Continental lisäsi nuolen (

Continental renkaat alueella myy:
Autotarvike Kuva1.jpg
RAT Logo.jpg

Rengastie 28, 60120 SEINÄJOKI
www.autotarvike.fi

Myynti: Ma-Pe klo 8-17 ja La klo 9-13 (Kesälauantait suljettu,kesä-, heinä- ja elokuu)

Varaosat: 06-4202800

Rengasmyynti: 06-4202822

Telefax: 06-4202 820

Sähköposti: rat@rengastienautotarvike.fi

Postiosoite: PL 216, 60101 Seinäjoki